Bản Đồ Thời Tam Quốc Chi Tiết ⚡️ Việt Nam Ở Đâu Thời Tam Quốc

Tam quốc là một giai đoạn nổi tiếng trong lịch sử của Trung Quốc nếu bạn đã từng xem tam quốc diễn nghĩa và đang băn khoăn “bản đồ thời tam quốc” như thế nào thì đây là bài viết dành cho bạn được Pvhttnt.vn biên tập và sưu tầm

Giới thiệu về thời tam quốc

Thời đại Tam Quốc là một thời kỳ trong lịch sử Trung Quốc. Một cách chính xác theo khoa học thì nó bắt đầu vào năm 220 khi nhà Ngụy được thành lập và kết thúc năm 280 khi Đông Ngô sụp đổ và nhà Tây Tấn thống nhất Trung Hoa. Tuy nhiên, nhiều nhà sử học Trung Quốc cũng như nhiều người dân khác cho rằng thời kỳ này bắt đầu năm 190 khi liên minh chống Đổng Trác được thành lập cuối thời nhà Đông Hán. (Theo Wiki)

Thời kỳ Tam quốc này cũng là một trong những thời kỳ đẫm máu nhất trong lịch sử Trung Quốc. Điều tra dân số cuối thời kỳ nhà Đông Hán cho con số là khoảng 56 triệu người, trong khi đó điều tra dân số trong thời kỳ đầu nhà Tây Tấn (sau khi thống nhất Trung Quốc) chỉ còn khoảng 26 triệu người. Cho dù con số thống kê của nhà Tấn có thể có sai số lớn nhưng hoàn toàn đủ cơ sở để nói rằng phần lớn dân số đã chết vì các cuộc chiến tranh liên miên trong thời kỳ này

Bản đồ thời Tam Quốc

Thời tam quốc được chia ra làm nhiều giai đoạn dưới đây là bàn đồ các giai đoạn lịch sử ở thời Tam Quốc

Bản đồ Hành chính thời Tam Quốc
Bản đồ Tam Quốc năm 226, khi hình thành thế chân vạc
Tam quốc khoảng năm 262, trước khi Thục bị diệt.
Sơ đồ diễn biến trận Xích Bích

Trận Xích Bích là một trận đánh lớn cuối cùng thời Đông Hán có tính chất quyết định đến cục diện thời Tam Quốc. Trận đánh diễn ra vào mùa đông năm Kiến An thứ 13 (tức năm 208) giữa liên quân Tôn Quyền–Lưu Bị với quân đội lấy danh nghĩa triều đình của Tào Tháo. Trận Xích Bích kết thúc với chiến thắng quyết định của phe Tôn–Lưu trước đội quân đông đảo hơn của Tào Tháo. Chiến thắng này đã góp phần củng cố vị trí cho hai chư hầu Tôn Quyền, Lưu Bị ở hai bờ Trường Giang đồng thời ngăn cản việc Tào Tháo mở rộng phạm vi quyền lực xuống phía Nam Trung Hoa, tạo cơ sở cho sự hình thành hai nước Thục Hán và Đông Ngô.

Tuy là một trận đánh lớn có ý nghĩa quyết định trong lịch sử Trung Quốc nhưng vị trí chính xác của trận Xích Bích cho đến nay vẫn là điều gây tranh cãi. Phần lớn các học giả cho rằng Xích Bích nằm ở đâu đó trên bờ nam Trường Giang giữa Tây Nam Vũ Hán ngày nay và Đông Bắc Ba Khâu (nay là thành phố Nhạc Dương). Các thông tin chi tiết nhất về trận đánh được ghi tại phần ghi chép về Chu Du trong tác phẩm Tam quốc chí của Trần Thọ. Trận Xích Bích cũng được mô tả rất chi tiết trong tiểu thuyết Tam quốc diễn nghĩa của La Quán Trung.

Bản đồ Việt Nam thời Tam Quốc

Nhìn trên bản đồ Việt Nam thời Tam Quốc chúng ta có thể thấy rằng thời này lãnh thổ Việt Nam chính là quận Giao Châu. Với bản đồ Việt Nam thì Giao Châu chính là miền Bắc và Bắc Trung Bộ Việt Nam cộng thêm vùng duyên hải phía nam Quảng Tây và bán đảo Lôi Châu tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc ngày nay.

Quận Giao Châu đã có sự biến đổi nhiều trong thời Tam Quốc. Cụ thể đó là cuối đời Đông Hán, vua Hán Hiến Đế đồng ý đổi tên Giao Chỉ thành Giao Châu, tam quốc phân tranh Giao Châu thuộc về Đông Ngô. Để tăng cường quản lý phía Nam, Tôn Quyền chia Giao Châu cũ của nhà Hán làm hai: lấy 3 quận là Nam Hải, Uất Lâm, Thương Ngô phía Bắc hợp lại thành Quảng Châu. Tại đây, Lã Đại được làm thứ sử. Giao Châu lúc này chỉ còn lại bốn quận phía Nam là Hợp Phố, Giao Chỉ, Cửu Chân và 1 phần Nhật Nam. Tại đây, Trần Thì được làm thứ sử. Tuy nhiên Sĩ Huy lại không đồng ý nên đã bị Tôn Quyền sai Lã Đại đi triệt bỏ. Lã Đại lừa giết chết Sĩ Huy và chiếm Giao Châu. Từ đó, Giao Châu thuộc hoàn toàn về Đông Ngô. Tôn Quyền đã bỏ lại Quảng Châu và khôi phục lại Giao Châu gồm có 7 quận như cũ cử Lã Đại làm Giao Châu mục.

Trên đây là tất cả những thông tin về bản đồ thời tam quốc chúng tôi tổng hợp gửi tới bạn đọc. Hy vọng bài viết sẽ mang lại chút kiến thức dành cho bạn